Katolicy a świadkowie Jehowi

16Katolicy a Świadkowie JehowyAutor: Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia Ruch Effatha, zajmującego się obroną wiary katolickiej przed działalnością sekt
i błędnych duchowości.
Źródło: http://www.zywawiara.pl/katechezy/art-151.html